Soorten vieringen

Afscheidsvieringen kunnen plaatsvinden in o.a. de aula van een crematorium, op een begraafplaats, bij u thuis, op een geliefd plekje in de natuur of op een andere gewenste plaats.
Avalon kan passende teksten en symbolen aanreiken op ieder gedenkwaardig moment, zoals bij het verstrooien van as, het bijzetten of begraven van een urn, tijdens een jaardienst, of zelfs bij het sluiten van de kist.
Wanneer nabestaanden meewerken om de viering gestalte te geven, krijgt het een nog persoonlijker karakter.
Kleinkinderen die voor de laatste keer een lied voor opa willen zingen, die voor de laatste maal blokfluit willen spelen, willen dansen, een gedicht voordragen, de kist of het deksel beschilderen. Het zijn maar enkele voorbeelden.
Ik probeer de familie actief te betrekken tijdens de viering. Willen of kunnen zij dat niet, dan kan ik zowel de regie alsook de uitvoering op mij nemen. In principe vervul ik de rol die u wenst.

Voor het overlijden……
U hoeft niet te wachten om mij te benaderen tot iemand is overleden. Voor een ongeneeslijk zieke kan het rustgevend zijn te praten over het afscheid dat komen gaat.
Samen praten over wat u bezighoudt, gedachten en gevoelens ordenen.
Daarnaast kan iedereen heel bewust de keuze maken te bespreken hoe zijn of haar afscheid er zou moeten uitzien.