Persoonlijk afscheid nemen

Ongeacht geloofs- of levensovertuiging verdient ieder mens een waardevol afscheid. Een afscheid waarin de kenmerken en het karakter van uw dierbare herkenbaar zijn, een afscheid dat recht doet aan de overledene.

Avalon is gespecialiseerd in het inhoudelijk vormgeven van een afscheidsviering. Met rust, aandacht en betrokkenheid bied ik u ondersteuning bij de uitvaart. Als ritueelbegeleider help ik u om op persoonlijke wijze afscheid te nemen. We slaan de handen ineen om een viering samen te stellen die bij u en uw dierbare past.
Graag luister ik naar uw wensen, reik ideeën, gedichten, teksten, symbolen en rituelen aan. In een 2-3 uur durend gesprek komt naar voren wie uw dierbare was, hoe hij of zij het best herinnerd kan worden, wat hij of zij voor u betekend heeft en welk spoor hij of zij heeft nagelaten. Het leven van uw dierbare wordt weerspiegeld in de afscheidsviering.

Herinneringen zijn van belang voor het verwerken van verdriet.
We werken naar een afscheid toe dat zal zorgen voor een nieuwe herinnering.
Een herinnering die troost kan bieden in de moeilijke momenten daarna.